fbpx

Campus Värnamo

Get to work

CAMPUS VÄRNAMO, GET TO WORK

Campus Värnamo organiserar och genomför efterfrågestyrda utbildningar med hög kvalitet på eftergymnasial nivå.

Aktuellt utbildningsutbud, se vår webbplats.

Utbildningarna hos Campus Värnamo är korta, konkreta och direkt kopplade till ett anställningsbehov.

Våra utbildningar är på högskole- eller yrkeshögskolenivå och är framtagna i nära samarbete med näringsliv och akademi.

Vår näringslivsanknytning förstärks genom studiebesök, företagsförlagda kurser och examensarbeten.

Hos oss försvinner ingen i mängden. Vi har en studiemiljö som bjuder in till dialog och skapar utveckling.
Med stor vikt på personlig utveckling arbetar vår studentcoach tillsammans med studenterna med t ex gruppsamverkan, ökad självinsikt och kommunikationsförmåga.

KOMPETENSAKADEMIN

Komplettering av de offentliga organisationernas egna kanaler för kompetensutveckling genom snabba kontakter till högskolor och universitet. Campus Värnamo hjälper till att upphandla och organisera utbildningar utifrån just Din organisations behov. Utbildningarna kan vara med eller utan högskolepoäng.

Campus Värnamo driver även tre olika kompetensutvecklingsgrupper inom kommunen med syfte att samordna och genomföra kompetensutveckling för förvaltningarnas personal.

En del av Kompetensakademin utgörs av Ledarkraft som innefattar ledarforum, mentorsprogram, ledarutvecklingsprogram samt ledarnätverk för Värnamo kommuns chefer. En nyhet är framtidens ledare – ett traineeprogram för kommunens framtida chefer.

Kompetensakademin ansvarar även för att driva frågan om fler behovsstyrda högskoleutbildningar förlagda till Campus Värnamo.

Har du tankar, idéer eller förslag, hör av dig till
Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig.

Telefon: 0370-37 70 42

NÄRINGSLIVSSAMVERKAN

Vidareutbildning ger ditt företag ökade möjligheter och ökad konkurrenskraft!
Campus Värnamo hjälper dig och din personal att vidareutvecklas och skapa tillväxt genom att samordna och genomföra kostnadseffektiv kompetensutveckling på hemmaplan.

Campus Värnamo erbjuder även kurser till näringslivet ur vårt ordinarie utbildningsutbud, ser vi som ett mervärde för alla.

När yrkesverksamma deltar i kurserna uppstår synergieffekter: Studenterna får möta arbetslivskompetens och företagen får möta nyutbildad arbetskraft.

Ansvarar också för att driva frågan om fler behovsstyrda yrkeshögskoleutbildningar förlagda till Campus Värnamo.

Ta kontakt med Niclas Stensson, vår utvecklingsstrateg, han kan berätta mer.

Telefon: 0370-37 79 24

TEKNIKCENTER, #teknikärkul

Tillsammans med oss kan du odla ditt teknikintresse, din kunskap och din kreativitet! #teknikärkul

I Teknikcentret anordnar vi teknikfyllda aktiviteter för förskola, grundskola, fritidskurser för barn och ungdomar, personalaktiviteter, samt kompetensutveckling för personal inom förskola och grundskola. Aktuella aktiviteter hittar du på Teknikcentrets webbplats.

Teknik är kul och vårt syfte är att stimulera teknikintresset i vår region. Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt ska vi stödja och förstärka kompetensförsörjningen samt nyföretagandet inom teknikyrken.

Vi agerar som en brygga för samverkan mellan skola och näringsliv och ska därmed bidra till Gummifabriken och Värnamos attraktivitet.

2018 är Teknikcentret ett känt nationellt teknikcenter med en attraktionskraft i alla åldrar.

Har du tankar, idéer eller frågor hör av dig till Oscar Axelsson, teknikcenteransvarig.

Telefon: 0370-37 8027

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo

NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gummifabrikens nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in tincidunt arcu. Integer pellentesque porta consequat. Morbi ut sem placerat justo pulvinar lacinia. Vestibulum id libero augue.