fbpx

Om VKIAB

VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB (VKIAB)

Vkiab är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Värnamo kommun genom Stadshus AB.

Vkiab har en egen styrelse som är tillsatt av kommunfullmäktige.

Huvudändamålet för såväl bolaget som Gummifabriken är att vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen.

Detta ska ske genom samverkan med kommunen, det privata näringslivet och övriga kommunala bolag.

Vkiabs uppdrag är att äga och förvalta fastigheten Gummifabriken samt hyra ut lokaler i denna fastighet.

Bolaget ska genom utveckling och drift av fastigheten också bidra till förverkligandet av en kreativ mötesplats i enlighet med gällande koncept för Gummifabriken och den verksamhet som förväntas bedrivas i fastigheten.

För att lyckas med konceptet ska verksamheterna i Gummifabriken präglas av samarbete och samproduktion. För att skapa möjligheter till detta samt till fortsatt utveckling av verksamheten i Gummifabriken, ska bolaget tillse att forum för samråd finns och att dessa arbetar aktivt och effektivt.

Bolaget ska se till att de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också förverkligas i bolaget.

Utöver de övergripande målen ska bolaget upprätta och styras av egna mål inom följande områden:

– Bidra till utveckling av syftet med fastigheten
– Ekonomi
– Medarbetare
– Miljö

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo

NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gummifabrikens nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in tincidunt arcu. Integer pellentesque porta consequat. Morbi ut sem placerat justo pulvinar lacinia. Vestibulum id libero augue.