fbpx

PRESSMEDDELANDE 2019-07-02

VKIAB stämmer Tage & Söner

VKIAB stämmer Tage & Söner på 87 miljoner kronor för att inte ha uppfyllt avtalet gällande Gummifabriken.
– Vi har försökt nå en förlikning, men Tage & Söner har inte velat förhandla, säger Michael Andersson, styrelseordförande för VKIAB.

Ombyggnationen av Gummifabrikens andra etapp var kantad av en hel del problem, vållade av generalentreprenören Tage & Söner Byggnads AB. Detta ledde till att bygget försenades och inflyttning fick ske i etapper.

Trots tydlig uppföljning och täta kontakter med Tage & Söner, gjordes bedömningen att generalentreprenören försummade sitt uppdrag så till den grad att VKIAB tvingades häva avtalet med hänvisning till den stora förseningen och att det innebar en väsentlig olägenhet för beställaren. Vid tillfället var framdriften mycket låg och det fanns ingen elentreprenör på plats. Det bedömdes därför att generalentreprenören saknade förmåga att färdigställa ombyggnationen.

Vid hävning har beställaren enligt regelverket (AB04, kap 8) rätt till skadestånd och ersättning för fördyringar. Därför har VKIAB:s styrelse enhälligt beslutat att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, där Tage & Söner krävs på 87 miljoner kronor. Av dessa avser 33 miljoner ökade byggkostnader och resterande 54 miljoner utgör skadestånd.

– Vi har fått ett fantastiskt hus med många fina verksamheter och ett otroligt utbud av event och aktiviteter. Vi är mycket glada att det är igång i full verksamhet, men Tage & Söner måste göra rätt för sig och ta sitt ansvar där de tidigare brustit, säger styrelseordförande Michael Andersson.

 

Trots de ökade byggkostnaderna, klarade VKIAB färdigställandet av Gummifabriken utan att mer pengar tillfördes bolaget.

 

För fler frågor kontakta:
Tobias Hörnquist, vd VKIAB, 0370- 30 59 80

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo

NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gummifabrikens nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in tincidunt arcu. Integer pellentesque porta consequat. Morbi ut sem placerat justo pulvinar lacinia. Vestibulum id libero augue.