fbpx

Revisorer om entreprenaden för Gummifabriken, etapp 2: ”Erforderliga beslut togs och rapportering gjordes kontinuerligt”

Revisionsbolaget PwC har undersökt hanteringen av entreprenaden Gummifabrikens ombyggnad, etapp 2. Resultatet sammanfattas i en rapport där PwC konstaterar att nödvändiga beslut har tagits, rapportering har skett kontinuerligt och dokumentationen i projektet har varit ändamålsenlig.
Det är Värnamo Stadshus AB som tagit initiativet till undersökningen och gett uppdraget till PwC, de kommunala bolagens upphandlade revisionsbolag. De har granskat hanteringen i Värnamo kommunala industrifastigheter AB (VKIAB) och Värnamo Stadshus AB.
PwC har gått igenom besluten som tagits av VKIAB från och med att bolaget tecknade avtal med generalentreprenören Tage & Söner AB i februari 2015 till och med beslutet att häva avtalet med Tage & Söner AB och skriva avtal med ny generalentreprenör i oktober 2017.
”Vår slutsats är att styrelsen i VKIAB har fattat erforderliga beslut i processen”, skriver PwC i sin rapport. Enda möjliga anmärkningen är att endast ordföranden i VKIAB undertecknade det tilläggsavtal som gjordes med generalentreprenören i maj 2017. Beslutet att ingå avtalet togs dock av en enig styrelse.
PwC konstaterar att även Värnamo Stadshus AB har ”fattat erforderliga beslut”.
I uppdraget ingick också att kontrollera avrapporteringen, dels till VKIAB:s och Stadshus AB:s styrelser, dels till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. PwC:s slutsats är att informationen och rapporteringen har skett kontinuerligt under hela den undersökta perioden.
Ett tredje uppdrag var att undersöka om VKIAB:s dokumentation av projektet har varit ändamålsenlig. Det har den, konstaterar PwC, men lägger till att de inte har tagit del av samtliga handlingar, eftersom VKIAB fortfarande håller på att sammanställa handlingarna i projektet.
Rapporten presenteras för kommunstyrelsen 20 mars.

Fotnot
Värnamo Stadshus AB är moderbolag och förvaltar kommunens helägda bolag, bland andra VKIAB.
VKIAB äger och förvaltar Gummifabriken, hyr ut lokaler och bedriver verksamhet i fastigheten.

Kontakt
Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande, hans-goran.m.johansson@varnamo.se, tfn 0370-37 71 02

Länk till pdf

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo

NYFIKEN PÅ VAD SOM HÄNDER?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gummifabrikens nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in tincidunt arcu. Integer pellentesque porta consequat. Morbi ut sem placerat justo pulvinar lacinia. Vestibulum id libero augue.